پکیج تصفیه فاضلاب

به مجموعه دستگاه ها و تجهیزاتی که در جهت حذف آلاینده ها اعم از فیزیکی و شیمیایی از فاضلاب ها استفاده می شود پکیج تصفیه فاضلاب می گویند. این پکیج ها با توجه به موارد استفاده شان دارای بخش های متفاوتی هستند. فاضلاب ورودی به پکیج پس از گذشتن از هر بخش مقداری از آلاینده های آن حذف می گردد تا در نهایت به میزان مطلوب از لحاظ کیفیت برسد. کیفیت آب خروجی از این پکیج ها بستگی به موارد استفاده مجدد از این آب ها دارد به همین دلیل است که تجهیزات مورد استفاده در این پکیج ها با یکدیگر تفاوت دارد.

با توجه به افزایش روز افزون  شهر نشینی و نیاز به ساخت  شهرک سازی های مسکونی و تصفیه فاضلاب تولید شده توسط انسان ها به یکی از اصلی ترین و مهم ترین مسایل برای تمامی جوامع تبدیل شده است. و با توجه به کمبود آب و آب های زیر زمینی یکی از اصلی ترین کارها در کشورهای پیش رفته استفاده مجدد از بازیافت تصفیه فاضلاب می باشد. از این سو و در راستای مشکلات  موجود و کمبود آب کشورهای در حال توسعه جهان در حال سرمایه گذاری در صنعت تصفیه آب و فاضلاب می باشند. با استفاده مجدد از بازیافت تصفیه فاضلاب از قبیل تصفیه فاضلاب بهداشتی (انسانی) و تصفیه فاضلاب( صنعتی ) و استفاده مجدد از آب قابل برگشت آنها به چرخه بازگشت آب به کمک کمبود آب  و بهداشت محیط می روند.

در کشور ما هم همچون سایر کشورهای توسعه یافته چند سالی است که تصفیه فاضلاب به یکی از اصلی ترین کارهای دولت ها تبدیل شده است. و یکی از مطالبات دولت ها از وزارتخانه ها زیر مجموعه تصفیه آب و فاضلاب می باشد. و از این رو بودجه های خاصی در ردیف بودجه های عمرانی دولت ها قرار گرفته است.

مزایای پکیج تصفیه فاضلاب

·         امکان استفاده از پساب خروجی پکیج تصفیه فاضلاب و حفظ محیط زیست

·         پرتابل بودن و امکان جابجایی پکیج حتی پس از نصب و راه اندازی

·         عدم نیاز به کادر متخصص جهت راهبری پکیج تصفیه فاضلاب

·         دارا بودن توجیه اقتصادی خرید پکیج تصفیه فاضلاب نسبت به عملیات ساختمانی

·         قیمت پایین و اقتصادی بودن به خصوص در ظرفیت های کمتر از 100 متر مکعب در  شبانه روز

·         نیاز به فضای کم

·         نصب بسیار سریع پکیج تصفیه فاضلاب

·         حذف عملیات ساختمانی در استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب

 

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

پکیج تصفیه فاضلاب پیش ساخته، واحد فرایندی پیش ساخته ای است که با هدف کاهش آلودگیهای آلی و بیولوژیکی و تصفیه فاضلاب انسانی طراحی و ساخته می شود. فرایند لجن فعال از فرایندهای با قدمت بالا و پر کاربرد در تصفیه فاضلاب بهداشتی یا انسانی بوده است. فرایند لجن فعال سالها پس از روش بیوفیلتر توسعه یافت و در صنعت تصفیه فاضلاب به کار گرفته شد. این روش بر مبنای رشد بیولوژیکی شناور(توده میکروبی غوطه‌ور در فاضلاب) که در تجزیه مواد آلی محلول فاضلاب فعال می باشند، شکل گرفته است.

مزایای پکیج تصفیه فاضلاب  بهداشتی

پکیج تصفیه فاضلاب، سیستمی برای پاکسازی و حذف آلاینده های مضر از فاضلاب و پساب های تولید شده است. این سیستم دارای مزایای زیر است:

• پکیج تصفیه فاضلاب یک سیستم کاملا سازگار است. در واقع پکیج تصفیه فاضلاب را می توان در صورت نیاز از محلی به محل دیگر انتقال داد و یا در داخل آن تغییراتی را انجام داد به طوری که با شرایط موجود سازگار باشد.

• پکیج تصفیه فاضلاب را می توان به عنوان یک بخش اصلی و یا جانبی در سیستم لوله کشی منطقه مورد نظر تنظیم کرد.

• سهولت در نگهداری و مراقبت از پکیج تصفیه فاضلاب، یکی دیگر از مزایای این سیستم است.

• موثرترین راه برای حذف آلاینده ها و تصفیه پساب ها و فاضلاب ها در عصر حاضر، استفاده و به کارگیری پکیج تصفیه فاضلاب است. در واقع می توان با استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب ، از آب های موجود بیشترین بهره برداری را کرد.

 

روش های تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب بر اساس نوع فاضلاب مورد تصفیه و استاندارد پساب خروجی انتخاب می گردد . تمامی روش های تصفیه فاضلاب را می توان در پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی و فاضلاب صنعتی به کار برد . در انتخاب روش نوین تصفیه فاضلاب در پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی بایستی روشی را انتخاب نمود که علاوه بر قابلیت اجرا ، سهولت در راهبری و بهره برداری را داشته باشد و همچنین اطمینان از اینکه پساب خروجی بتواند استانداردهای پساب خروجی محیط زیست را دریافت کند .

روش های تصفیه فاضلاب بر اساس طراحی تصفیه خانه فاضلاب انتخاب می گردد و بسته به نوع فاضلاب و فرآیند تصفیه فاضلاب واحدهای عملیاتی و فرآیندی لازم انتخاب می گردد. تصفیه فاضلاب به صورت کلی به روش های فیزیکی ، بیولوژیکی و تصفیه شیمیایی انجام می گیرد .

تصفیه فیزیکی فاضلاب انسانی شامل مراحل زیر می باشد :

·         آشغالگیری

·         دانه گیری

·         چربی گیری

·         فیلتراسیون

تصفیه شیمیایی فاضلاب شامل انعقاد ، لخته سازی و کلرزنی و .. می باشد .

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب بهداشتی به شرح ذیل می باشد :

·         تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش لجن فعال با هوادهی گسترده EAAS

·         تصفیه فاضلاب انسانی به روش رشد چسبنده IFAS

·         تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش هوادهی با بستر رشد متحرک MMBR

·         تصفیه فاضلاب به روش SBR

·         تصفیه فاضلاب به روش RBC

·         تصفیه فاضلاب به روش MBR

طراحی پکیج تصفیه فاضلاب انسانی می تواند در انواع روش های تصفیه فاضلاب طراحی و اجرا گردد . تصفیه فاضلاب انسانی به روش لجن فعال با هوادهی گسترده EAAS ، تصفیه فاضلاب بهداشتی  به روش رشد چسبنده IFAS و تصفیه فاضلاب به روش هوادهی با رشد متحرک بیشترین روش های تصفیه فاضلاب طراحی و اجرا شده در پکیج تصفیه فاضلاب خانگی می باشند .